Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

RAS sponzori

- Svi oglašivači imaju zajamčenu ekskluzivu u proizvodnoj kategoriji (brandu).

- Potpisivanje ugovora za RAS 2011 do 06.05.2011.

- Svi oglašivači su dužni dostaviti svoje željene logotipe RAS-u (Organizator) koji izrađuje sve aplikacije logotipa o vlastitom trošku, a prije izrade šalju konačnu verziju svih aplikacija sponzorskih logotipa sponzorima na odobrenje.

- Sve navedene cijene iz ove ponude izražene su bez PDV-a.

- Sa svim Sponzorima će se potpisati Ugovor o reguliranju međusobnih prava i obveza.

- Rok za odgovor na ovu ponudu je 29.04.2011. Zastupnik ili Organizator ne mogu garantirati da će na dan isteka ovog roka biti slobodnih sponzorskih - reklamnih mjesta, a pravo prvokupa i izbora reklamnih mjesta imaju dosadašnji sponzori Rally All Stars-a, a nakon njih onaj sponzor koji se prvi slijedeći prijavi.

RAS rally all stars ponuda

Mjesto održavanja: Poreč, Centar
Datum održavanja: 27.-29.05.2011
Organizator: LIKO d.o.o.Domaći i međunarodni partneri:

HAKS - Hrvatski auto i karting savez
FIA - Federation International de l'Automobile

RAS rally all stars 2011 RAS rally all stars porec newsletterRAs rally all stars Poreč