Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

RAS sponzori

Sponzor na poziciji 1

Title sponsor – pozicija u imenu utrke (verbalno i vizualno)
Title sponzor – pozicija u imenu natjecanja (verbalno i vizualno)
Obveze sponzora - fiksni iznos od 500.000,00 kn netto


Prava sponzora:

- logotip prema izboru sponzora

- dodatak IMENA SPONZORA imenu Rally All Stars, isticanje sponzora u medijima i na: svim press konferencijama,, na startnim brojevima automobila, postavljanje reklamnih panoa u kolicini i na pozicijama prema dogovoru ( na ogradi stadiona uz stazu i unutar staze), objava oglasne poruke u službenom biltenu mitinga, objava logotipa na plakatu, te ostalim tiskanim materijalima (akreditacije, ulaznice, pozivnice, startne liste, liste rezultata, pressclipping), isticanje logotipa na službenoj web stranici rally-a, VIP akreditacije s pozivnicama i količina ulaznica prema dogovoru

- logotip prema izboru sponzora na svim pozicijama i na svima oglasnim površinama u 45% u odnosu na druge sponzore ili dobavljače

- mogućnost postavljanja vlastitog promidžbenog šatora sa ponudom po izboru i hostesama i sličnim promidžbenim aktivnostima.

RAS rally all stars ponuda

Mjesto održavanja: Poreč, Centar
Datum održavanja: 27.-29.05.2011
Organizator: LIKO d.o.o.Domaći i međunarodni partneri:

HAKS - Hrvatski auto i karting savez
FIA - Federation International de l'Automobile

RAS rally all stars 2011 RAS rally all stars porec newsletterRAs rally all stars Poreč